Mida see keskmiselt 90% väiksem süsinikuheide siis reaalses elus tähendab?
Kasuta arvutamiseks kalkulaatorit.
Lubame, et tulemus on üllatav!

Sõida diislikütusega. Julgelt.

km / aasta

Autode tekitatud kasvuhoonegaaside heitkogused aastas on umbes

Tavaline diisel

kg CO2e/aastas

Neste MY

kg CO2e/aastas

*Need näitajad põhinevad Soome diiselautopargi keskmistel näitajatel ja heitmete olelusringi hindamise mudelil.

Sinu auto aastane heitkoguse sääst hüvitab näiteks…

Euroopa-sisest lendu

ehk Helsingi-Barcelona üheotsalennu (2784 km) süsinikdioksiidi heitkoguse.

korda saunakütmist

ehk rohkem kui 6 aastat sauna kütmist kaks korda nädalas.

*6 kWh võimsusega töötav keris ja tunniajaline kütmine, kui elektritootmise keskmine süsinikdioksiidi heitkogus on 209 CO2e/kWh.